Author = Alireza Moradi
Number of Articles: 2
1. Coumarin derivatives bearing benzoheterocycle moiety: synthesis, cholinesterase inhibitory, and docking simulation study

Volume 20, Issue 6, June 2017, Pages 631-638

Kimia Hirbod; Leili Jalili-baleh; Hamid Nadri; Seyed Esmaeil Sadat Ebrahimi; Alireza Moradi; Bahar Pakseresht; Alireza Foroumadi; Abbas Shafiee; Mehdi Khoobi