Author = Lin Wang
Number of Articles: 1
1. Effects of estradiol on reduction of osteoarthritis in rabbits through effect on matrix metalloproteinase proteins

Volume 19, Issue 3, March 2016, Pages 310-315

Weiguo Wang; Lin Wang; Zhanwang Xu; Yanxia Yin; Jun Su; Xiufeng Niu; Xuecheng Cao