Keywords = Apoptosis Autoimmune Gene expression Systemic lupuserythema- tosus
T Lymphocyte Apoptosis in Systemic Lupus Erythematosus Patients

Volume 16, Issue 8, August 2013, Pages 936-941

10.22038/ijbms.2013.1353

Maryam Rastin; Mahmoud Mahmoudi; Mohammadreza Hatef; Maryam Sahebari; Nafiseh Tabasi; Dariush Haghmorad; Reza Nosratabadi; Mahdieh Khazaee; Mitra Masoudian; Shahrzad Zamani