Author = Shi-Qi Lu
Number of Articles: 1
1. Protective effects of tanshinone IIA sodium sulfonate on ischemia-reperfusion-induced myocardial injury in rats

Volume 20, Issue 3, March 2017, Pages 308-315

Yun Pan; Jin-Xian Qian; Shi-Qi Lu; Jing-Wei Chen; Xiao-Dong Zhao; Yan Jiang; Lin-Hui Wang; Guo-Xing Zhang