Author = Maryam Rastin
T Lymphocyte Apoptosis in Systemic Lupus Erythematosus Patients

Volume 16, Issue 8, August 2013, Pages 936-941

10.22038/ijbms.2013.1353

Maryam Rastin; Mahmoud Mahmoudi; Mohammadreza Hatef; Maryam Sahebari; Nafiseh Tabasi; Dariush Haghmorad; Reza Nosratabadi; Mahdieh Khazaee; Mitra Masoudian; Shahrzad Zamani


Evaluation of HTLV-I and HCV Prevalence in Non-Hodgkin’s Lymphoma

Volume 16, Issue 3, March 2013, Pages 242-246

10.22038/ijbms.2013.740

Maryam Rastin; Ali Reza Khoee; Nafiseh Tabasi; Saeed Ziaolhagh; Elham Esmaeeli; Shahrzad Zamani; Mahdieh Khazaee; Mahmoud Mahmoudi


Calcitonin Gene-Related Peptide Effects on Phenotype and IL-12 Production of Monocyte-Derived Dendritic Cells in Rheumatoid Arthritis Patients

Volume 13, Issue 4, October 2010, Pages 161-169

10.22038/ijbms.2010.5108

Javid Morad Abbasi; Maryam Rastin; Zahra Rezaieyazdi; Zahra Mirfeizi; Seyed-Mohammad Moazzeni; Nafise Tabasi; Azam Brook; Mahmoud Mahmoudi