Author = Tahmine Narimani
Number of Articles: 1
1. Evaluation of the genetic relatedness of Bacteroides fragilis isolates by TRs analysis

Volume 23, Issue 10, October 2020, Pages 1323-1327

Niloofar Khodaei; behrooz Sadeghi kalani; Maryam Zamani; Rokhsareh Mohammadzadeh; Malihe Talebi; Tahmine Narimani; Negar Narimisa; Faramarz Masjedian Jazi