Author = Kazem Abbaszadeh-Goudarzi
Effect of Boswellia species on the metabolic syndrome: A review

Volume 23, Issue 11, November 2020, Pages 1374-1381

10.22038/ijbms.2020.42115.9957

Davoud Mahdian; Kazem Abbaszadeh-Goudarzi; Amir Raoofi; Ghazaleh Dadashizadeh; Mina Abroudi; Elahe Zarepour; Hossein Hosseinzadeh


The protective effects of silymarin on ischemia-reperfusion injuries: A mechanistic review

Volume 22, Issue 9, September 2019, Pages 968-976

10.22038/ijbms.2019.34284.8147

Vahid akbari-korhkheyli; kazem Abbaszadeh-Goudarzi; Mohaddeseh Nejati-Laskokalayeh; Setareh Zarpou; Abbas khonakdar-tarsi