Author = Chenggui Zhang
Kangfuxin alleviates ulcerative colitis in rats by inhibiting NF-κB p65 activation and regulating T lymphocyte subsets

Volume 26, Issue 8, August 2023, Pages 882-890

10.22038/ijbms.2023.68771.14990

Miao He; Wan-xin Yu; Yongmei Shen; Jing-na Zhang; Lian-li Ni; Yue Li; Heng Liu; Yu Zhao; Hairong Zhao; Chenggui Zhang


Effects of wasp venom on venous thrombosis in rats

Volume 25, Issue 7, July 2022, Pages 822-826

10.22038/ijbms.2022.63219.13962

Fan-mao Jin; Mei Wang; Xiumei Wu; Huai Xiao; Dexiao Wang; Guang-ming Wang; Cheng-gui Zhang; Hai-rong Zhao


Mastoparan M extracted from Vespa magnifica alleviates neuronal death in global cerebral ischemia-reperfusion rat model

Volume 25, Issue 3, March 2022, Pages 320-329

10.22038/ijbms.2022.60745.13461

Mei Wang; Xiu-Mei Wu; Miao He; Heng Liu; Zhi-Bing Yang; Yue Li; Guang-ming Wang; Hai-Rong Zhao; Chenggui Zhang