Keywords = Osteoarthritis
Number of Articles: 4
1. Triiodothyronine potentiates angiogenesis-related factor expression through PI3K/AKT signaling pathway in human osteoarthritic osteoblasts

Volume 23, Issue 6, June 2020, Pages 819-825

Li Lei; Pang Yiqun; Linlin Zhang; Meng Li; Zhu Chen; Shiyuan Fang; Yin Zongsheng


2. Effects of insulin-like growth factor-induced Wharton jelly mesenchymal stem cells toward chondrogenesis in an osteoarthritis model

Volume 21, Issue 7, July 2018, Pages 745-752

Wahyu Widowati; Ervi Afifah; Tjandrawati Mozef; Ferry Sandra; Rizal Rizal; Annisa Amalia; Yukko Arinta; Indra Bachtiar; Harry Murti


3. Down-regulation of microRNA-23b aggravates LPS-induced inflammatory injury in chondrogenic ATDC5 cells by targeting PDCD4

Volume 21, Issue 5, May 2018, Pages 529-535

Zhongmeng Yang; Yuxing Tang; Qing Zhao; Huading Lu; Guoyong Xu


4. Effects of estradiol on reduction of osteoarthritis in rabbits through effect on matrix metalloproteinase proteins

Volume 19, Issue 3, March 2016, Pages 310-315

Weiguo Wang; Lin Wang; Zhanwang Xu; Yanxia Yin; Jun Su; Xiufeng Niu; Xuecheng Cao